Chủ Nhật, ngày 25 tháng 1 năm 2015

Hướng dẫn cách đóng dấu (Watermark) lên ảnh.