Chủ Nhật, ngày 25 tháng 1 năm 2015

Hướng dẫn làm video từ hình ảnh và âm thanh.