Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Hướng dẫn làm video từ hình ảnh và âm thanh.