Thứ Hai, ngày 02 tháng 2 năm 2015

HUYET AP THAP - DAU BUNG TRUONG BUNG -TUC NGUC (LY- HOANG DUY TAN )1/3.