Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Huyệt Khung Côn+Khô Lạc (ĐặcTrị Lưỡi).