Thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2015

Huyệt Khung Côn+Khô Lạc (ĐặcTrị Lưỡi).