Thứ Ba, ngày 10 tháng 2 năm 2015

Kỹ thuật châm, cứu, xoa bóp, bấm huyệt. [2/2]