Thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2015

Kỹ thuật lưu thông mạch máu ở tay & đầu.