Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Một số động tác hỗ trợ dự phòng và điều trị bệnh đau lưng.