Thứ Sáu, ngày 06 tháng 2 năm 2015

Một số động tác hỗ trợ dự phòng và điều trị bệnh đau lưng.