Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Nhịp tim cao, thiếu đường, bàn tay lạnh gây ra đau nhức.