Thứ Sáu, ngày 06 tháng 2 năm 2015

Nhịp tim cao, thiếu đường, bàn tay lạnh gây ra đau nhức.