Thứ Bảy, ngày 07 tháng 3 năm 2015

Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo chữa cứng bàn tay - do Liệt sau di chứng tai biến mạch máu não.