Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo chữa cứng bàn tay - do Liệt sau di chứng tai biến mạch máu não.