Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Huyệt Nhị môn - "Liệt do di chứng tai biến mạch máu não".