Thứ Bảy, ngày 07 tháng 3 năm 2015

Huyệt Nhị môn - "Liệt do di chứng tai biến mạch máu não".