Thứ Bảy, ngày 07 tháng 3 năm 2015

Thập thủ đạo - Cấp cứu người bị ngất xỉu.