Thứ Bảy, ngày 07 tháng 3 năm 2015

Thập thủ đạo - Chữa bệnh đau quanh khớp vai, không giơ tay lên được.