Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Thập thủ đạo - Chữa bệnh đau quanh khớp vai, không giơ tay lên được.