Thứ Bảy, ngày 07 tháng 3 năm 2015

Thập thủ đạo chữa bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đau vai gáy.