Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Thập thủ đạo chữa bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đau vai gáy.