Thứ Bảy, ngày 07 tháng 3 năm 2015

Thập thủ đạo - Chữa cho bệnh nhân bệnh xuất huyết não, liệt 1 chân 1 tay.