Thứ Bảy, ngày 07 tháng 3 năm 2015

Thập thủ đạo chữa cho bệnh nhân người Anh bị nhức mỏi toàn thân, rối loạn thần kinh, không ngồi xổm.