Thứ Năm, ngày 09 tháng 4 năm 2015

Bí quyết khử đắng và độc của măng tươi.