Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Cá chạch: "Nhân sâm" dưới nước.