Thứ Năm, ngày 09 tháng 4 năm 2015

Cá chạch: "Nhân sâm" dưới nước.