Thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015

Ăn ớt và các chất cay khác thì sao có làm tăng hay hạ huyết áp.