Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Ăn ớt và các chất cay khác thì sao có làm tăng hay hạ huyết áp.