Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Bài tập đi cầu thang, không cần tiêm insulin chữa bệnh tiểu đường.