Thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015

Bài tập đi cầu thang, không cần tiêm insulin chữa bệnh tiểu đường.