Chủ Nhật, ngày 03 tháng 5 năm 2015

Bài tập điều trị đau dây thần kinh tọa, teo cơ với DOCTOR100 - BT cơ bản số 1.