Thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2015

Cách chữa bệnh bằng huyệt chức năng, cơ sở theo Quy luật âm dương khí huyết tạng phủ hư thực hàn nhi.