Thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2015

Cách chữa ngón chân bị hoại tử để không bị cắt bỏ 5 ngón chân.