Thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2015

Cách sơ cứu đơn giản khi bị rắn cắn.