Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Cấp cứu gấp 1 trường hợp lên cơn suyễn đàm ngộp thở.