Chủ Nhật, ngày 03 tháng 5 năm 2015

Chữa đau đầu, tiền đình, mất ngủ, huyết áp không dùng thuốc - Bài tập cơ bản số 3.