Thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015

Chữa bệnh run tay khó thở do tức nghẹn ngực.