Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2015

Khám mầu sắc trên mặt một bệnh nhân có môi thâm đen là bệnh gì ?