Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Khám mầu sắc trên mặt một bệnh nhân có môi thâm đen là bệnh gì ?