Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2015

Kinh nguyệt 2-3 tháng mới có một lần ra rất là nhiêu.