Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2015

Mẹ không đủ máu áp huyết thấp muốn có con, chỉ làm hại cả mẹ lẫn con.