Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Mẹ không đủ máu áp huyết thấp muốn có con, chỉ làm hại cả mẹ lẫn con.