Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Một người có nhiều bệnh uống thuốc gì?