Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2015

Một người có nhiều bệnh uống thuốc gì?