Thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2015

Nhịp tim cao, thiếu đường, bàn tay lạnh gây ra đau nhức.