Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Phèn chua với dứa chữa sạn thận, bàng quang.