Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2015

Phèn chua với dứa chữa sạn thận, bàng quang.