Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Rong kinh, hở cổ tử cung, sa tử cung.