Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2015

Rong kinh, hở cổ tử cung, sa tử cung.