Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2015

Tại sao áp huyết thấp mà người rất nóng, đó là dấu hiệu ung thư.