Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Tại sao áp huyết thấp mà người rất nóng, đó là dấu hiệu ung thư.