Thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015

Tại sao phải lọc thận và chữa sưng tê nhức chân do uống nhiều nước.