Thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2015

Tế bào sống hay chết nhờ vào hệ thống mao mạch thông hay tắc, giúp cho cơ thể khỏe hay bệnh và cách.