Thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015

Vẹo lệch cột sống lưng làm khó thở, chân.