Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Vẹo lệch cột sống lưng làm khó thở, chân.