Thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015

Vuốt huyệt trên cột sống tìm điểm đau.