Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Vuốt huyệt trên cột sống tìm điểm đau.