Thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2015

Bài 2 : 5 nguyên tắc vàng phát âm trong tiếng anh.