Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Bị ù tai, khiếm thính-Cách chữa ù tai.