Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2015

Bị ù tai, khiếm thính-Cách chữa ù tai.