Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Luyện Phát Âm Tiếng Anh - Tập 22 - Từ lóng, slang, expression.