Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Luyện Phát Âm Tiếng Anh - Tập 23 - You're, they're, I'd, you'd she'd.