Thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2015

Luyện Phát Âm Tiếng Anh - Tập 32 - Sometime, sometime, some time, another, other, learn, study.