Thứ Năm, ngày 25 tháng 6 năm 2015

Sức khoẻ của bạn -- Viêm phổi ở người già mắc bệnh mãn tính.