Thứ Năm, ngày 25 tháng 6 năm 2015

Tê tay là dấu hiệu của bệnh gì? Xin đừng coi thường nó !