Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Tê tay là dấu hiệu của bệnh gì? Xin đừng coi thường nó !