Thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2015

Thuốc giảm đau: Paracetamol, " con dao hai lưỡi".