Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2015

Biện Pháp Phòng Trừ Rệp Sáp Và Tuyết Trùng Hại Hồ Tiêu.