Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2015

CHĂM SOC CÂY TIÊU THỜI KỲ RA HOA - HẠN CHẾ RỤNG TRÁI NON CAFE MÙA MƯA.