Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2015

Kích thích ký sinh trùng cây trồng P1.