Chủ Nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2015

Bệnh Tiểu Đường không còn đáng lo.